Meer bewegen voor ouderen Online

WelComThuis heeft contact met Stichting Welzijn Bergen en met de begeleidster van Meer bewegen voor ouderen, Wil, zoals dat nu al wordt gegeven in de Sanderij. We gaan dit zo maken, dat ook mensen thuis mee kunnen doen, of we formeren een apart "klasje" met uitsluitend mensen die thuis, samen bewgingstraining krijgen. Is dus in ontwikkeling.
Inmiddels hebben we de eerste test uitgevoerd en de benodigde apparatuur vestgesteld en aangeschaft en uitgedeeld.
De tests gaan goed, maar we gaan nog een paar testrondes doen waarvoor momenteel wat vrijwilligers worden gezocht.
Zodra hierover meer bekend zullen we deze activiteit hier gaan beschrijven. Planning: 1 december 2013 beschikbaar.
Hou nu vooral ons nieuws hierover in de gaten.

Meer bewegen voor ouderen Online